Nou İç Mimarlık - Tasarım ve iç mimarlık

+90 534 236 95 99

İç Mimar Nedir ? Ne iş Yapar

Mekan organizasyonuna ekonomik, yeni çözümler üreterek tasarım yapan kişiye iç mimar denilir. Bu unvanı alan kişi bina içerisindeki mekanların hacim ve yüzeylerini değerlendirebilecek kapasiteye sahiptir. Aynı zamanda aydınlatma, fiziksel çevre kontrolü, yapı sistemleri, mekan konforu, ısıtma gibi konulara hakimdir. Mesleğin temel amacı, bireylerin yaşam kalitesini ve mekan konforunu öne çıkartmaya dayalıdır. Dolayısıyla iç mimarın taşıdığı bu amaç, yaşam biçimini de etkilemektedir.

 

 

İnşaat sektörünün olmazsa olmaz bazı unsurları bulunmaktadır. Bu sektörde şüphesiz ki en önemli kısım tasarım yapan iç mimarlardır. Büyük projelerde de iç mimarlar önemli rol oynar.Tasarımcılar alanlara göre bilgilerini ve şekillenmesini düşünerek ortaya iyi bir tasarım çıkarmayı hedefler. Bu hedefe ulaşabilmek için tüm bilgilerini değerlendirir ve tüm detaylara önem verir.

 

 

 İç Mimar Kimdir?

 

 Her türlü yaşam alanlarının mimarlar tarafından tasarlanıp mühendisler tarafından sağlamlaştırılsa da inşa edilen mekanın iç kısmı kim tarafından kullanılacak ise o kişinin istek ve beklentilerine göre yapılması gerekir. Kullanıcıların tarzını yansıtan ergonomi kurallarına uygun ve yapının her türlü unsurları göz önünde bulundurularak kullanıcılara konforlu bir yaşam alanı sağlar. Bu işlemleri yapan kişilere iç mimar denir.

 

 İç Mimarın Görev ve Sorumlulukları

 

 Mevcut alandan en iyi şekilde faydalanarak iç mekanların tasarlanmasını sağlayan iç mimarların belirli sorumlulukları bulunur. Bu sorumluluklar şunlardır:

 

 - Müşterilerin isteklerini, hedeflerini ve projenin gereksinimlerini belirler.

 - Uygulama yapılacak mekanların nasıl kullanılacağını planlar.

 - Ön tasarım planlarını çizer.

 - Alanlardaki aydınlatma, döşeme, duvar kaplaması gibi tüm malzemeleri belirler.

 - Tasarım programlarını ve el becerilerini kullanarak projeyi sunar.

 - Müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için projeden sonra müşteri ile iletişim kurar.

 - Sektördeki tüm yenilikleri takip etmek.

 İç Mimarlar Nasıl Dekorasyon Yapar?

 

Tasarımcılar yapacakları işte ilk başta dekorasyonun yapılacağı yeri görerek işe başlar. Bu anlamda ilk olarak alanın hangi aşamada olduğunu ve burada neler yapılabileceğini değerlendirir. Dekorasyonun yapılacağı alanın tüm net ölçülerini alır ve yapacağı şekilleri kaba taslak çizerek resimlerini çeker.

 

 İç mimarların detaylı bir çalışma yapması oldukça önemlidir. Detaylı çalışmalar için de tüm bilgiler gereklidir. Bilgileri aldıktan sonra çalışmalarına başlar ve ölçülere uygun, elindeki verilere göre farklı tasarımlar dener ve ortaya çıkarır.

 

Tasarımcı tüm çalışmalarını tamamladıktan sonra müşterisi ve gerekli departmanlar ile çalışmalarını paylaşır. Tasarımlar genellikle uygulanan alanlara göre değişkenlik gösterir. Ev, ofis, daire veya dükkan gibi farklı alanlarda farklı tasarımlar uygulanır. İç mimar bu alanların herhangi bir yerinde uygulayacağı tasarımı öncelikle gözünde canlandırır. Bu anlamda da pek çok proje hazırlar. Proje tamamlanana kadar da tasarımlar değişebilir.

 

 İyi Bir İç Mimar Nasıl Olmalıdır?

 

 Tasarımcılar alanlarında gerekli eğitimleri alırlar. Fakat aldıkları eğitim için yetenekten daha fazlası gerekmektedir. Öncelikle bir iç mimar olabilmek için ülkemizin üniversitelerinden lisans eğitiminin tamamlanması gerekir. Lisans süreci eğitimde bir derece kazanmayı ve belli bir ortalamanın üzerinde olup diploma notunu geçmeyi içermektedir. Lisans kazandıktan sonra iç mimarlar yapılacak yeni bir yapının her aşamasında bulunurlar. İhtiyaca yönelik olan tasarım fikirleri sunarlar, inşaat sürecini denetleyip yapının kullanım amacına uygun yapılmasında rol oynarlar.

 

 İç Mimarın Sahip Olması Gereken Yetenekler Nelerdir?

 

 - Yaratıcılık: İç mimar iç mekanların fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve en iyi şekilde tasarlayabilmek için farklı ve orijinal fikirler ortaya çıkarırlar. Bu nedenle çevremizde karşılaştığımız her mekan başarılı bir iç mimarın eseridir.

 

 - Bilim ve Sanat: İç mimarlığın bir kolu sanat, bir kolu bilimdir. Tasarımcılar her zaman şıklığı ve güzelliği göz önünde bulundurur ve iç mekanları tasarlar. Bunun dışında ferah ve anlaşılır mekanların oluşması sadece iç mimarlar tarafından yapılmaktadır.

 

 İletişim: İç mimarlar fikirlerini sunum olarak hazırlar ve müşteriler ile iletişime geçer. Bir mekanın vizyonunu, mekanı kullanacak kişiler ile etkin bir şekilde paylaşır. İletişim iç mimarlar tarafından önemli bir unsurdur.

 

Kişinin seçtiği meslek dalı bütün hayatını etkileyebilmektedir. Yapılan seçimler bu noktada önem teşkil eder. Dolayısıyla tercih aşamasında kişinin kendisine uygun olanı seçmesi tavsiye edilir. Bu yazıda iç mimarlığın ne olduğu ve neleri kapsadığı üzerinde durulacaktır. Ayrıca İstanbul iç mimar bağlamında Nou İç Mimarlığın hizmetlerinden söz edilecektir.

 İç Mimarlık Nedir?

 

 

 

 Mimari mekanlarda kullanıcılara yapısal, estetik ve işlevsel ölçütlere uygun tasarım sunmak önemlidir. Bu doğrultuda çözüm üreten meslek dalına iç mimarlık denilmektedir. İlgili meslek biri güzel sanatlarda gerekli görülen estetik bilgiyi içermektedir. Bununla beraber mimarlıkta yer alan bina olgusu ile ilişkili bir konumdadır.

 

 İç mimarlığın tarihçesine bakıldığında, geçmişi 20. yüzyıla dayanır. İlk olarak Amerika'da hem eğitim hem de sektör bazında kurumsallaştırılmıştır. Dünya genelinde bu meslek yaygınlaşmaya başlamıştır. Mimarlığın özel bir alanı şeklinde yapılandırılarak gelişmiştir.

 

 İç Mimar Unvanı Kimler İçin Kullanılır?

 

 Mekan organizasyonuna ekonomik, yeni çözümler üreterek tasarım yapan kişiye iç mimar denilir. Bu unvanı alan kişi bina içerisindeki mekanların hacim ve yüzeylerini değerlendirebilecek kapasiteye sahiptir. Aynı zamanda aydınlatma, fiziksel çevre kontrolü, yapı sistemleri, mekan konforu, ısıtma gibi konulara hakimdir. Mesleğin temel amacı, bireylerin yaşam kalitesini ve mekan konforunu öne çıkartmaya dayalıdır. Dolayısıyla iç mimarın taşıdığı bu amaç, yaşam biçimini de etkilemektedir.

 

 Türkiye'de iç mimar unvanına sahip olabilmek için yapılması gerekenler vardır: Öncelikle dört yıllık eğitim veren iç mimarlık lisans programından mezun olmuş olmak gerekmektedir. Bununla birlikte T.M.M.O.B İçmimarlar Odası'na kayıt yaptırılmalıdır. Bu meslek dalında uzmanlaşmak isteyenler ise yüksek lisans, doktora eğitimi veren enstitülerin programlarına katılabilirler.

 İç Mimarlık Kapsamındaki Faaliyetler Nelerdir?

 

 

 Bir iç mimarın mekan organizasyonuna ekonomik ve yeni çözümler sunacak bilgiye sahip olması mühimdir. Bu doğrultuda verilen hizmetler ise şu şekilde sıralanabilir: Mekan tasarımının ilk aşamasından son uygulamaya kadar iç mimarın ekip içinde yer alması gerekir. Mekan için kullanılacak mobilyaların boyut ve kullanım verilerini saptamaktadır.

 

 İç mimarlık hizmetlerinde kültür kalıtı veya tarihi eser olan eski yapıların restorasyonu yer alır. Bu restorasyona yapıların iç mekanları ve mekanlardaki öğeler dahildir. Dolayısıyla geleneksel sanat ve kültürümüzün tanıtılması da iç mimarın çalışma alanına girmektedir.

 

 İç Mimarların Sahip Olduğu Özellikler

 

 Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu bir iç mimarın taşıması gereken özellikleri şu şekilde sıralamıştır: İç mekanların işlevsel ve nitelikli olmasını sağlayacak bilgiye sahip olmalıdır. İç mekanı tasarlama noktasında yaratıcılığını ön plana çıkarmalıdır. Şantiye denetimi, estetik, yapı sistemleri, malzeme konusunda donanımlı ve bilgili olması gerekmektedir.

 

 Yaşam alanlarının oluşturulmasında çoğu insan profesyonel yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada iç mimarların bilgisi ve becerileri devreye girmektedir. İlgili kişinin taşıdığı bilgi ve yaratıcılık gücü neticesinde mekanın işlevsel hale getirilmekte, konfor düzeyine çıkarılmaktadır.

 

 Nou İç Mimarlık Hizmetleri

 

 İç mimarların çalışma alanları kendi içinde kategorize edilmiştir. Öncelikle iç mimari denildiğinde sadece ev tasarımı akla gelmemelidir. Söz konusu çalışma alanları şunları kapsamaktadır: Ev iç mekan tasarımı, ofis tasarımı, fuar alanı, hastane, alışveriş merkezleridir. İstanbul iç mimar denildiğinde Nou İç Mimarlık ön plana çıkmaktadır. Nedeni ise yukarıda sayılan çalışma alanlarında donanıma sahip olmasıdır.

 

 Nou İç Mimarlığın hizmetleri doğrultusunda kişinin istediği proje şu aşamalarla gerçekleştirilmektedir: İstenilen proje hazırlanırken, müşteri ile karşılıklı iletişim kurulmaktadır. Bu iletişim projenin son anına kadar sürdürülür. Sebebi de aksi durumların engellenmesini sağlamak olmaktadır.