Nou İç Mimarlık - Tasarım ve iç mimarlık

+90 534 236 95 99

TASARIM ARAŞTIRMASI

İç mekanlarda yapılacak olan iç mimari projeler için tasarım araştırmasının nasıl olması gerektiğiyle ilgili yöntemler
 
   Mekan için yapılmış hiçbir tasarım,bütünleştiği mevcut binayı göz ardı etmemelidir. Mekan
içinde gerçekleşecek işlevlere uyum sağlayacaksa mevcuda yönelik bir anlayış,neler yapılması
gerektiğine karar verirken çok önemlidir.
 
   Kabaca söylemek gerekirse ‘’yumuşak’’ ve ‘’sert’’ olmak üzere iki çeşit araştıma yapılabilir.
Sert araştırma,olgular ve göstergeler ,sayılar ve binanın sınıflandırılabilir ve ölçülebilir
(örneğin rölöve çizimleri) değerlerin bir dökümüdür. Yumuşak araştırmaysa duygular,
içgüdüler ya da mekana verdiğimiz tepki gibi daha iç güdüsel değerlerdir. Her ikisi de aslında
farklı şekillerde kayıt edilecek ve kullanılacak olsa da, mekanı anlamaya çalışırken gereçli
araştırma tipleridir.
 
 
    Yeni inşa edilmiş bir binada iç mekan oluştururken, iç mekanda bakacağınız ve
algılayacağınız, tanımlanması gereken birçok kapsam olacaktır. Ancak iç mekan mevcut bir
yapıya yerleştirilecekse tasarımcının binaya karakterini veren önceki kullanım şekillerini
incelemek zorundadır. Yapının karakterini, tarihini ya da ‘’ruhunu’’ hacimsel oranlar ya da
mevcut yapı bileşenlerinin (kapı pencereler gibi) konum ve boyutları da belirler. Yeni
tasarımda bu mevcut oran ve boyutlar korunarak mevcut duruma referans verilebilir. Yapının
tarihine verilen referanslar,yapının sınırlarını aşarak yakın çevreyi, mahalleyi ya da kenti de
kapsayabilir. Ancak bütün bu sayılanlar, yeni tasarımın yapının mevcut stilinin bir tekrarı ya
da kopyası olması demek değildir. En iyi tasarımlar, mevcut yapıya saygı gösteren ve yapım
tekniği, doku malzeme vb. aracılığıyla yerin ruhuna referans veren tasarımlardır.
Yaptığınız tüm araştırmalar, tasarımınızı etkilemesi muhtemel tüm gerekli verileri kavramak
içindir.
  • Mevcut strükler korunacak mı ?
  • İşlevsel ihtiyaçlar nelerdir ve mekana nasıl entegre edilecekler? Örneğin,ne tür
mobilyalar gerekir?
  • Mekanın olasılıkları nelerdir? (benzer şekilde,zaman,teknik ve bütçe kısıtlamaları
yüzünden mümkün olmayanlar nelerdir.?)
  • Mekan kendi başına ve diğer mekanlarla birlikte nasıl işlemektedir?
  • Müşterinin mekanda yaratılmasını istediği atmosfer ve estetik anlayış nedir?
 
 
     Bu gereklidir;ancak tasarımın, gelişigüzel bir seçimler koleksiyonundan çok, dikkatle ele
alınmış ve tamamlanmış algısını yaratması için, tasarımın farklı yönlerini birbiriyle
ilişkilendirecek, bütünleştirici bir fikre ihtiyaç vardır. Bu bütünleştirici fikir,tasarımını
üslubunu da belirler. Konsept, işte bu bütünleştirici fikirdir.